Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KARA V"

Vienotais reģistrācijas numurs 45403008079

PVN maksātāja numurs LV45403008079

Juridiskā adrese Zīlānu iela 66C/1-3, Jēkabpils, LV-5202

e-pasts: info@karavtimber.eu

 

Valdes loceklis

Vitālijs Reskājs

m.tālr. +371 29608906

Izpilddirektors

Evgeny Myasnikov

m.tālr. +371 29640126

Grāmatvede

Marina Siliņa

tālr./fakss +371 65230035

e-pasts: gramatvede@karavtimber.eu

Apaļkoka pieņēmējs

Raitis Lipša

m.tālr. +371 28355156